Etäopetus 2020

Koronavirusepidemia vaikuttaa syksyn 2020 neurologian opetukseen:
Helsingin yliopiston lääketieetellisen tiedekunnan linjauksen mukaisesti massaopetukset ja -seminaarit järjestetään etäopetuksena.
Lääketieteen koulutusohjelmassa massaopetuksiksi katsotaan opetustilaisuudet, joihin osallistuu 35 – 45 opiskelijaa (1 blokki) tai enemmän.
Ahtaissa tiloissa tapahtuvat opetukset, joissa on vaikea pitää turvavälejä, luokitellaan myös massaopetuksiksi, jos opiskelijoita on yli 18 (enemmän kuin kaksi ryhmää samassa tilassa).
Neurologian opintojakson etäkoulutusmateriaaliin voi tutustua ennakkoon. Materiaali ja ajankohtainen ohjeistus päivitetään syksyn aikana ennen ensimmäistä kurssia, joka alkaa 19.10.20.

Luennot

VIDEO