Yhteenveto ja kirjallisuutta

Äkillisen päänsäryn diagnostiikkaan ja hoitoon liittyy lukematon määrä yksityiskohtia, joiden takaa on toisinaan vaikea nähdä metsää puilta.

Pääperiaatteet ovat kuitenkin erittäin suoraviivaiset: suljetaan pois välittömästi henkeä uhkaavat tilat, tunnistetaan harvinaiset ja vaaralliset sekundaariset päänsäryt  ja diagnosoidaan päivystykseen vievät primaarit päänsäryt, kuten migreeni ja sarjoittainen päänsärky.

Varsinainen hoito aloitetaan samanaikaisesti tutkimusten kanssa, koska kivun lievittyessä esitietojen hankkiminen ja statuksen määrittäminenkin helpottuvat. Huolellisesti tehty statustutkimus parantaa selvästi kaikkien hoitotoimenpiteiden tehoa.

Jos päänsärkykohtauksia on usein (esim. viikoittain), tarvitaan estolääkitystä. Muutoin voi akuutti ja tyypillisesti ohimenevä ongelma kroonistua.

Jos näin on kuitenkin ehtinyt jo tapahtua, tilanne on huomattavasti pulmallisempi. Akuutin tilanteen ohjeet ja toimenpiteet eivät enää pädekään. Tarvitaan aikaa ja malttia: seurantaa ja jälkitarkastuksia, päänsärkypäiväkirjaa, lääkekokeiluja, elintapojen muutoksia, mahdollisesti kohtauslääkevieroitustakin.

Potilaan tutkimisen periaatteet ajanvarausvastaanotolla ovatkin erilaiset kuin päivystyksessä.

Päivystysalueen akuuteissa tilanteissa nopeus on kuitenkin valttia – nopea diagnoosi ja hoito voivat säästää potilaan hengen ja estää päänsärkyongelman kroonistumisen.

Kirjallisuutta

 • 1 Edlow JA, Caplan LR. Avoiding pitfalls in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage. NEJM 2000;342:29–36.
 • 2 Weber JR, Sakai F. Headache Attributed to Infection. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, toim. The Headaches. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006:981–7.
 • 3 Mitsias P, Jensen TS. Ischemic Stroke and Spontaneous Intracerebral Hematoma. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KM, toim. The Headaches. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006:885–91.
 • 4 Goadsby PJ, Ferrari MD. Headache. Kirjassa: Hunt S, Koltzenburg M, toim. The Neurobiology of Pain. Oxford: Oxford University Press 2005:333–74.
 • 5 Messlinger K, Dostrovsky JO, Strassman AM. Anatomy and Physiology of Head Pain. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KM, toim. The Headaches. 3. painos. Philadelphia: Lippincott Wlliams & Wilkins 2006:95–119.
 • 6 Olesen J, Goadsby PJ. Synthesis of migraine Mechanisms. Kirjassa: Olesen J, Tfelt- Hansen P, Welch KMA, toim. The Headaches. 3. painos. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006:393–8.
 • 7 Clinch CR. Evaluation of acute headaches in adults. Am Fam Physician 2001;63:685–92.
 • 8 Cortelli P, Cevoli S, Nonino F ym. Evidence-based diagnosis of nontraumatic headache in the emergency department: a consensus statement on four clinical scenarios. Headache 2004;44:587–95.
 • 9 Valade D. Headache in the Emergency Room. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KM, toim. The Headaches. 3. painos. Philadelphia: Lippincott Wlliams & Wilkins 2006:1133–8.
 • 10 Al-Shahi R, White PM, Davenport RJ, Lindsay KW. Subarachnoid haemorrhage. BMJ 2006;333:235–40.
 • 11 Ostergaard JR, Ramadan NM. Unruptured Vascular Malformation and Subarachnoid Hemorrhage. Kirjassa: Olesen J, Goadsby PJ, Ramadan NM, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, toim. The Headaches. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006:893–900.
 • 12 Beule A, Farkkila M, Valanne L. Spontaani kallonsisäinen hypotensio – huonosti tunnettu päänsäryn syy. Duodecim 2007;123:317–23.
 • 13 Kallela M. Aivoverenkiertohäiriöihin liittyvät päänsäryt. Suom Lääkäril 2003;58:4907–12.
 • 14 Dodick DW. Thunderclap headache. JNNP 2001;72:6–11.
 • 15 http://www.kaypahoito.fi/

Mikko Kallela, neurologian dosentti, neurologian erikoislääkäri, Helsingin Yliopistollinen keskussairaala, neurologian klinikka

Pääkohdat

Lisätietoa