Hermojuuret – hartiapunos

C5

Kuvassa C5-hermojuuren vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Suunnikaslihakset – m. rhomboidei
 • Ylempi lapalihas – m. supraspinatus
 • Alempi lapalihas – m. infraspinatus
 • Hartialihas – m. deltoideus
 • Olkaluu-värttinäluulihas – m. brachioradialis
 • Hauislihas – m. biceps brachii

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

 • Hauislihasheijaste – biceps-heijaste
 • Brakioradiaali-heijaste
Lisätietoa

Hermojuuret – hartiapunos

C6

Kuvassa C6-hermojuuren vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Ylempi lapalihas – m. supraspinatus
 • Alempi lapalihas – m. infraspinatus
 • Hartialihas – m. deltoideus
 • Olkaluu-värttinäluulihas – m. brachioradialis
 • Kolmipäinen olkalihas – m. triceps brachii
 • Ranteen peukalonpuoleinen koukistajalihas – m. flexor carpi radialis
 • Ranteen peukalonpuoleinen ojentajalihas – m. extensor carpi radialis
 • Sisäänkiertäjälihas – m. pronator teres

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

 • Hauislihasheijaste – biceps-heijaste
 • Brakioradiaali-heijaste
Lisätietoa

Hermojuuret – hartiapunos

C7

Kuvassa C7-hermojuuren vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Kolmipäinen olkalihas – m. triceps brachii
 • Ranteen peukalonpuoleinen koukistajalihas – m. flexor carpi radialis
 • Ranteen peukalonpuoleinen ojentajalihas – m. extensor carpi radialis
 • Sisäänkiertäjälihas – m. pronator teres
 • Sormien ojentajalihas – m. extensor digitorum
 • Sormien koukistajalihas – m. flexor digitorum
 • Peukalon pitkä koukistajalihas – m. flexor pollicis longus

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

 • Kolmipäisen olkalihaksen jänneheijaste = triceps-heijaste
Lisätietoa

Hermojuuret – hartiapunos

C8

Kuvassa C8-hermojuuren vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Etusormen ojentajalihas – m. extensor indicis
 • Peukalon pitkä koukisjalihas – m. flexor pollicis longus
 • Peukalon lyhyt loitontajalihas – m. abductor pollicis brevis
 • Kädenselän luuvälilihakset – m. interossei

Ei puuttuvia/vaimentuneita jännevenytysheijasteita.

Lisätietoa

Hermojuuret – hartiapunos

T1

Kuvassa T1-hermojuuren aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Peukalon lyhyt loitontajalihas – m. abductor pollicis brevis
 • Kädenselän luuvälilihakset – m. interossei

Ei puuttuvia/vaimentuneita jännevenytysheijasteita.

Lisätietoa