ETÄOPETUS 2020
Oppimistavoitteet
NEUROLOGIAN KURSSI
NEUROLOGIAN YDINAINES
NEUROPELI (IPAD)
NEUROQUIZ
NEUROSTATUS
NEUROLOGISET TASOT
TAJUTTOMUUS
AKUUTTI PÄÄNSÄRKY
HUIMAUS
MIGREENI
ÄÄREISHERMOSTO
SYVENTÄVÄÄ AINEISTOA