Oppimistavoitteet
NEUROSTATUS KÄYTÄNNÖSSÄ
NEUROLOGIAN KURSSI
NEUROLOGISET TASOT
NEUROLOGIAN YDINAINES
TAJUTTOMUUS
AKUUTTI PÄÄNSÄRKY
NEUROLOGINEN STATUSTUTKIMUS
HUIMAUS
MIGREENI
ÄÄREISHERMOSTO
SYVENTÄVÄÄ AINEISTOA (+international education)
Finska Läkaresällskapets Handlingar – Neurologi
NEUROQUIZ
palaute
ajankohtaista