Oppimistavoitteet

Neurobasketin navigointiohjeita →

Aloita Oppimistavoitteista

Yksityiskohtainen neurologisen tutkimuksen käytännön suoritus löytyy kohdasta Neurostatus käytännössä Neurostatus (suomeksi) ja Neurologisk Undersökning (ruotsiksi), mukana myös video Oftalmoskopiasta, sekä tiedot käytännön suorituksesta.

Neurologiset tasot kannattaa käydä läpi ennen Sisäänpääsykuulustelua.

Kunkin opetuksen ennakkomateriaali löytyy kohdasta Neurologian kurssi – tarkoituksena on käydä pdf-tiedostot läpi ennen kutakin opetustapahtumaa.
Neuroquiz-pelin avulla voi myös testata omaa tietämystä ennen  ja jälkeen opetustapahtuman.

Tajuttomuus, akuutti päänsärky, huimaus, ääreishermosto  ja migreeni ovat esityksiä kaikille lääkäreille tärkeistä neurologisista oireista.

Neurologinen ydinaines syventää tietämystä kurssin opetustavoitteista.

Lääkärintakki päällä -opetuksia ovat päivystys, osastokierrot, poliklinikkaopetus (liikehäiriöt, multippeliskleroosi), kuntoutus ja oman potilaan tutkiminen osastolla. Näihin opetuksiin lääkärintakki päälle ja tutkimuslaukku mukaan.

Tiistai- ja keskiviikkoseminaarit täydentävät opetuksen (ainakin kahteen tulee ottaa osaa).

Pääkohdat

Jaksokirja 2020
Lukujärjestys
Alkutentti

Aseta tavoite – perehdy etukäteen – ole aktiivinen opetuksessa – kertaa opetuksen jälkeen – loista kokeessa ja klinikassa!

Neurologian ydinaines

Lisätietoa