Johdanto akuuttiin päänsärkyyn

Päänsärky on yksi yleisimmistä neurologisista oireista. Se voi johtua lukemattomista eri syistä, sekä viattomista että vaarallisista (→kuva 1).

Se mikä päänsäryn selvittelyssä on keskeistä eroaa huomattavasti sen mukaan toimitaanko päivystys- vai ajanvarausvastaanotolla.

Päivystäjän tärkein tehtävä on erottaa vaaralliset sekundaariset päänsäryt perusluonteeltaan hyvänlaatuisista primaareista päänsäryistä. Päänsärkyä kutsutaan primaariksi, jos se on sairaus sinänsä, ja sekundaariseksi, jos jokin muu syy, kuten aivoverenkiertohäiriö, on sen aiheuttaja.

Suuresta päänsärkypotilaiden joukosta päivystäjän tulee seuloa esiin se ryhmä, joka on riskissä vammautua tai kuolla, ja jonka päänsärylle on olemassa syynmukainen täsmähoito. Tämä ei onnistu ellei kliinikko tunne laajasti äkillisen päänsäryn erotusdiagnostiikkaa ja fokusoi tutkimustaan päivystyspäänsäryn suhteen keskeisiin yksityiskohtiin .

Ajanvarausvastaanotolla aikanaan mahdollisuus paneutua yksityiskohtaisemmin päänsäryn muihin tärkeisiin piirteisiin ja asettaa täsmällinen diagnoosi siitä mikä särky on kyseessä.

Primaarit päänsäryt määritellään ICHD-3-kriteeristön (ICHD = International Classification of Headache Disorders) mukaisesti.

  • Auraton migreeni
  • Aurallinen migreeni
  • Tensiopäänsärky
  • Sarjoittainen päänsärky

Kriteerit kiteyttävät sen, mikä on kussakin päänsäryssä keskeistä ja palauttaa mieleen ne eri päänsärkysairauksien piirteet, mitkä potilaalta kannattaa kysyä.

Pääkohdat

Lisätietoa