Alaraajan ääreishermot

Lonkkahermo – n. ischiadicus

Kuvassa lonkkahermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Hamstring-lihakset – polven koukistajalihakset reiden takaosassa
 • Etummainen säärilihas – m. tibialis anterior
 • Varpaiden ojentajalihakset – m. extensor digitorum
 • Pitkä pohjeluulihas – m. fibularis longus Takimmainen säärilihas – m. tibialis posterior
 • Kaksoiskantalihas – m. gastrocnemius

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

 • Akillesheijaste
Lisätietoa

Alaraajan ääreishermot

Peittyneen aukon hermo – n. obratorius

Kuvassa peittyneen aukon hermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Reiden pitkä lähentäjälihas – m. adductor longus

Ei puuttuvia/vaimentuneita jännevenytysheijasteita.

Lisätietoa

Alaraajan ääreishermot

Reisihermo – n. femoralis

Kuvassa reisihermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous nivussiteen (ligamentum inguinale) yläpuolella

 • Lanne-suoliluulihas – m. iliopsoas Nelipäinen reisilihas – m. quadriceps femoris

Lihasheikkous nivussiteen (ligamentum inguinale) alapuolella

 • Nelipäinen reisilihas – m. quadriceps femoris

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

 • Patellaheijaste
Lisätietoa

Alaraajan ääreishermot

Yhteinen pohjehermo – n. peroneus (fibularis) communis

Kuvassa yhteisen pohjehermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Etummainen säärilihas – m. tibialis anterior
 • Varpaiden ojentajalihakset – m. extensor digitorum
 • Pitkä pohjeluulihas – m. fibularis longus

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

Ei puutoksia jännevenytysheijasteissa

Lisätietoa

Alaraajan ääreishermot

Pinnallinen pohjehermo – n. peroneus (fibularis) superficialis

Kuvassa pinnallisen pohjehermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Pitkä pohjeluulihas – m. fibularis longus

Ei puuttuvia/vaimentuneita jännevenytysheijasteita.

Lisätietoa

Alaraajan ääreishermot

Syvä pohjehermo – n. peroneus (fibularis) superficialis

Kuvassa syvän pohjehermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Etummainen säärilihas – m. tibialis anterior
 • Varpaiden ojentajalihakset – m. extensor digitorum

Ei puuttuvia/vaimentuneita jännevenytysheijasteita.

Ei puuttuvia/vaimentuneita jännevenytysheijasteita.

Lisätietoa

Alaraajan ääreishermot

Säärihermo – n. tibialis

Kuvassa säärihermon vaurion aiheuttama tuntohäiriö.

Lihasheikkous

 • Takimmainen säärilihas – m. tibialis posterior
 • Kaksoiskantalihas – m. gastrocnemius

Puuttuvat/vaimentuneet jännevenytysheijasteet (refleksit)

 • Akillesheijaste
Lisätietoa