Lopuksi

Huimausoireen yleisyys ja monitekijäisyys tekevät siitä merkittävän koko terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden kannalta.

Kaikilla hoitoketjun tasoilla menestyksen perusta on hyvä kommunikaatio ja informointi. Aina kun potilas ei syystä tai toisesta saa riittävää selkoa siihen, miksi häntä huimaa, oireistolla on taipumus pitkittyä ja mutkistua. Samansuuntainen vaikutus on pitkällä odottelulla jatkotutkimuksiin.

Huimaus johtuu onneksi yleensä muutamasta hyvin tunnetusta syystä, joihin on olemassa hyvä tai ainakin oireita lievittävä hoito. Diagnoosiin pääsee tuntemalla yleisten aiheuttajien tyyppioireet ja statuslöydökset.

Vaarallisen huimauksen merkit ovat niin ikään selvät ja helposti havaittavissa, kunhan niitä vain osaa systemaattisesti etsiä.

Nimenomaan patofysiologian ja huimausmekanismien mukainen ajattelu helpottaa, yksinkertaistaa ja nopeuttaa huimauspotilaan hoitoa.

Esitys petustuu pääosin artikkeliin Kallela M, Kentala E. Huimaus käytännön lääkärin kannalta. Duodecim 2014;130:400–12.

Pääkohdat

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa