Johdanto

Päänsärky on yksi yleisimmistä neurologisista oireista. Se voi johtua lukemattomista eri syistä, sekä viattomista että vaarallisista.

Se mikä päänsäryn selvittelyssä on keskeistä eroaa huomattavasti sen mukaan toimitaanko päivystys- vai ajanvarausvastaanotolla.

Päivystäjän tärkein tehtävä on erottaa vaaralliset sekundaariset, päänsäryt perusluonteeltaan hyvänlaatuisista primaareista päänsäryistä. Päänsärkyä kutsutaan primaariksi, jos se on sairaus sinänsä, ja sekundaariseksi, jos jokin muu syy, kuten aivoverenkiertohäiriö, on sen aiheuttaja.

Suuresta päänsärkypotilaiden joukosta päivystäjän tulee seuloa esiin se ryhmä, joka on riskissä vammautua tai kuolla, ja jonka päänsärylle on olemassa syynmukainen täsmähoito.

Ajanvarausvastaanotolla on aikanaan mahdollisuus paneutua yksityiskohtaisemmin päänsäryn muihin tärkeisiin piirteisiin ja asettaa täsmällinen diagnoosi siitä mikä särky on kyseessä.

Primaarit päänsäryt määritellään ICHD-3-kriteeristön (ICHD = International Classification of Headache Disorders) mukaisesti.

Kriteerit kiteyttävät sen, mikä kussakin päänsäryssä on keskeistä ja palauttavat samalla mieleen päänsärkysairauksien piirteet, jotka potilaalta kannattaa erikseen kysyä.

Pääkohdat

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa

Lisätietoa